DEN DAG JEG FORSVANDT

– og andre fortællinger om at komme til sig selv

Tag med på en tværfaglig ekspedition i psykologiens, filosofiens og æstetikkens verden.
Hvad vil det egentlig sige at blive sig selv? Hvor går vejen derhen, og hvorfor kan vi opleve os tættest på os selv, når vi er allerlængst væk?
Det handler om nærvær og fremmedgørelse, om oplevelser der bringer os væk fra os selv og tilbage igen, så vi kan indtage os selv på nye måder. Og det handler om at hjælpe hinanden med at finde vej.

Forelæsningen bevæger sig på kanten mellem faglig forelæsning, koncert og litteratur. Musikken skaber en stemningsmæssig platform for ord og betydning, der tilbyder tilhørerne at tage fagligt indhold til sig ad kunstens kanaler. I udvekslingen mellem narrativ formidler Tina Lauritsen og lydkunstner Tao Højgaard væver faglige pointer og sjælelige kunstgreb sig om hinanden. Tilhørerne tages i hånden og inviteres med ind i fordybelse.

Tina Lauritsen er cand.mag. i dramaturgi, organisationsrådgiver og specialist i narrativ psykoterapi. Forfatter til bogen ”Undervejs med mennesker. Skitser til en æstetisk inspireret samtalepraksis.”   
www.tinalauritsen.dk

Tao Højgaard (Mute State) er filmkomponist og lydkunstner ……